Chính Sách Quyền Riêng Tư


Chính sách này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 2 năm 2022

Giới thiệu về chính sách:

Chính sách này mô tả cách mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tại website Mị Sắc Viên.

Đối tượng áp dụng của chính sách quyền riêng tư:

Chính sách này áp dụng cho tất cả các người dùng sử dụng các dịch vụ của Mị Sắc Viên đang được cung cấp tại website.

Chính sách này không phải là Điều Khoản Sử Dụng.

Chính sách về quyền riêng tư này không được áp dụng đối với:

 • Thông tin thu thập từ các website, nền tảng hoặc ứng dụng của bên thứ ba mà không thuộc quyền kiểm soát của Mị Sắc Viên.
 • Các trang web bên thứ ba này bao gồm: những website, ứng dụng có thể được truy cập thông qua các link, banner, hình ảnh được hiển thị tại website của Mị Sắc Viên thông qua các chương trình hợp tác quảng cáo và tiếp thị liên kết.
 • Những Website, ứng dụng thuộc bên thứ ba này có chính sách về quyền riêng tư, các điều khoản và điều kiện riêng của họ. Mị Sắc Viên khuyến khích khách hàng đọc kỹ các điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư tại các trang web và ứng dụng này khi sử dụng.

Chính sách quyền riêng tư:

Mị Sắc Viên cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và luôn làm hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Chính sách về quyền riêng tư này nêu rõ những thông tin cá nhân mà Mị Sắc Viên thu thập , cách thức sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin đó.

Mị Sắc Viên sẽ không thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người dùng. Trong hầu hết mọi trường hợp, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của người dùng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp chúng tôi có thể suy luận về sự đồng ý từ những hành vi của người dùng trên web. Bằng cách sử dụng website Mị Sắc viên, người dùng đồng ý cho phép Mị Sắc Viên thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng tuân theo chính sách về quyền riêng tư được trình bày tại văn bản này.

Mị Sắc Viên có thể yêu cầu người dùng cung cấp sự đồng thuận bổ sung nếu cần phải sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cho các mục đích không được trình bày trong Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này.

Đối Với Trẻ Em:

Mị Sắc Viên được thiết kế để phục vụ cho người dùng từ 13 tuổi trở lên. Chính vì vậy nếu chúng tôi nhận thấy rằng tài khoản được tạo bởi người dùng chưa đủ tuổi, chúng tôi sẽ chấm dứt hoạt động của tài khoản ngay lập tức. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để tiến hành kiểm tra xác minh độ tuổi và thực thi các chính sách về độ tuổi của chúng tôi.

Thông Tin Của Người Dùng Được Thu Thập Gồm Những Gì?

Thông tin cá nhân của người dùng là những thông tin có thể giúp nhận diện ra người dùng. Những thông tin này bao gồm có họ tên, tên đăng nhập (email), hình đại diện, ngày tháng năm sinh. Các thông tin này được thu thập thông qua:

 • Thông tin được cung cấp trực tiếp từ người dùng thông qua form đăng ký.
 • Thông tin được cung cấp trực tiếp từ người dùng thông qua việc hoàn thành trả lời câu hỏi bảo mật.
 • Thông tin người dùng chủ động cung cấp cho quản trị viên.

Thông tin được thu thập một cách tự động khi người dùng sử dụng website của chúng tôi thông qua google analytics và các công cụ phân tích từ các đối tác quảng cáo. Những thông tin chúng tôi có thể thu thập tự động bao gồm:

 • Thông tin về trình duyệt web mà người dùng đang sử dụng.
 • Các trang web mà người dùng đã xem.
 • Địa chỉ IP của người dùng.
 • Hệ điều hành mà người dùng đang sử dụng.
 • Các siêu liên kết mà người dùng đã nhấp vào.
 • Tên người dùng.
 • Hình đại diện.
 • Giới tính.
 • Các trang web người dùng đã ghé thăm trước khi truy cập vào website Mị Sắc Viên.

Thông tin cá nhân của bạn được sử dụng như thế nào?

Thông tin cá nhân của người dùng sẽ được sử dụng để:

 • Cải thiện chất lượng của website.
 • Đánh giá độ hài lòng của người dùng với các nội dung trên website.
 • Để liên lạc với người dùng khi cần thiết.
 • Cá nhân hóa trải nghiệm trang web cho người dùng.
 • Thu thập thông tin về hệ điều hành, trình duyệt mà người dùng đang sử dũng giúp Mị Sắc Viên biết được xu hướng hệ điều hành và trình duyệt mà người dùng đang sử dụng để cái thiện chất lượng website.

Mị Sắc Viên sẽ không giữ thông tin cá nhân của người dùng lâu hơn mức cần thiết, trừ khi có lý do chính đáng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Để bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu lưu trữ, khi thông tin cá nhân bị xóa khỏi dịch vụ, Mị Sắc Viên sẽ không xóa ngay các bản sao trên máy chủ hoặc các bảng lưu dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được chia sẻ với ai?

Về nguyên tắc chung, Mị Sắc Viên không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bất kỳ ai ngoài Mị Sắc Viên. Tuy nhiên, Mị Sắc Viên có thể chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với các đối tác quảng cáo hoặc công cụ phân tích bên thứ 3 đáng tin cậy.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của người dùng với:

 • Các đối tác quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi để giúp Mị Sắc Viên thực hiện và phân tích tính hiệu quả của các chiến lược quảng cáo và khuyến mãi.
 • Cơ quan luật pháp, cơ quan chính phủ tuân theo các quy trình luật pháp thích hợp.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.
 • Các nhà cung cấp cung cụ phân tích web như Google.

Mị Sắc Viên cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với các bên thứ ba nếu chúng tôi xác định rằng việc cung cấp thông tin này là cần thiết vì các lý do hợp pháp.

Chuyển giao thông tin cá nhân của người dùng

Mị Sắc Viên có thể chuyển thông tin cá nhân của người dùng tới các máy chủ đặt bên ngoài quốc gia mà người dùng đang sinh sống hoặc tới các công ty liên kết hay các bên thứ ba đáng tin cậy nằm ở các nước khác để các công ty và các bên thứ ba này có thể phân tích, hỗ trợ cho hoạt động của website cũng như các hoạt động liên quan đến quảng cáo và tiếp thị liên kết. Bằng cách sử dụng website Mị Sắc Viên, người dùng đã đồng ý cho Mị Sắc Viên thực hiện theo các điều khoản của Chính Sách Về Quyền Riêng Tư cũng như pháp luật và quy định về bảo vệ dữ liệu áp dụng.

Người dùng cần phải nhận thức rõ ràng rằng nhiều quốc gia không thể bảo vệ pháp lý thông tin cá nhân giống như người dùng có thể nhận được tại đất nước mà người dùng đang sinh sống. Trong khi thông tin cá nhân của người dùng nằm ở một nước khác, tòa án, các cơ quan cưỡng chế thi hành pháp luật và các cơ quan an ninh quốc gia tại các nước đó có thể truy cập vào thông tin này theo luật pháp của họ.

Bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của người dùng

Mị Sắc Viên luôn cố gắng làm hết khả năng để bảo mật thông tin cá nhân của người dùng đồng thời chỉ hợp tác với các đối tác uy tín để đảm bảo việc bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của người dùng tốt nhất. Việc truy cập và thông tin cá nhân của người dùng chỉ có thể được thực hiện bởi những quản trị viên cao cấp nhất trong hệ thống và chỉ được phép thực hiện việc này khi cần thiết.

Nếu người dùng có bất kỳ thắc mắc hoặc mối quan ngại nào về “Chính sách quyền riêng tư” của Mị Sắc Viên, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

Người dùng có quyền thông báo cho chúng tôi nếu bạn:

 • Muốn Mị Sắc Viên chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin cá nhân của người dùng trong hệ thống.
 • Muốn Mị Sắc Viên xóa bỏ thông tin cá nhân của người dùng trong hệ thống. Tuy nhiên điều này đồng nghĩa với việc người dùng đồng ý chấm dứt hoạt động của tài khoản thuộc sở hữu của bản thân. Việc xóa bỏ thông tin và tài khoản cá nhân khỏi Mị Sắc Viên là không thể hoàn tác. Mọi thông tin liên quan đến người dùng bao gồm họ tên, câu trả lời của câu hỏi bảo mật, lịch sử đọc, truyện sở hữu, … ngoại trừ email(*) sẽ được xóa bỏ vĩnh viễn khỏi hệ thống.
(*) Thông tin duy nhất được lưu trữ tại website sau yêu cầu xóa bỏ thông tin cá nhân là email đã được sử dụng để đăng ký tại Mị Sắc Viên. Việc Mị Sắc Viên không xóa bỏ email của người dùng ra khỏi hệ thống là cần thiết để đề phòng ngừa các hành động lợi dụng tính năng này cho mục đích làm tổn hại đến hoạt động của Mị Sắc Viên và gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng động người dùng.

Thay đổi chính sách về quyền riêng tư

Mị Sắc Viên có thể tùy vào từng thời điểm và tình hình hoạt động của Website để đưa ra những thay đổi về “Chính sách về quyền riêng tư”. “Chính sách về quyền riêng tư” được đăng tải tại trang ”Chính sách về quyền riêng tư” tại website misacvien.com là phiên bản mới nhất.

Mị Sắc Viên sẽ đăng tải thông báo tại trang chủ Mị Sắc Viên khi có thay đổi lớn về chính sách này.

Mị Sắc Viên khuyến khích người dùng thường xuyên ghé qua trang “Chính sách về quyền riêng tư” để nắm rõ cách thức mà Mị Sắc Viên sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bản thân.