Câu Hỏi Thường Gặp - FAQ

CP dùng để mở khóa chương và đọc trong vòng 7 ngày.

CP có thể kiếm được miễn phí thông qua việc làm nhiệm vụ*, chơi game do Fanpage/Group Mị Sắc Viên tổ chức.

Điểm CP sẽ bị reset về 0 (áp dụng cho tất cả các account) vào 24h ngày 31/12 hàng năm.

Hướng dẫn làm nhiệm vụ

ER cũng dùng để mở khóa chương và được sở hữu vĩnh viễn.

ER chỉ có được bằng cách donate, không thể kiếm bằng nhiệm vụ.

Điểm Eros không bị reset sau thời gian dài không log in vào web.

Ngọc Topaz dùng để đề cử truyện. Mỗi tài khoản đều sẽ nhận được 3 viên ngọc vào 5h sáng hằng ngày.

Nếu trong ngày ngọc Topaz vẫn không được trao tặng cho các bộ truyện thì sẽ 'vỡ nát', không được cộng dồn cho ngày hôm sau.

Câu Hỏi: Tại sao tên truyện trong web có cái màu xanh, cái lại màu đỏ?

Màu xanh là truyện thanh thủy văn.

Màu đỏ là H văn.

Câu Hỏi: Mua trọn bộ ở đâu? Có được giảm giá không?

- Hiện tại nút mua trọn bộ chỉ hiện ở Truyện Hoàn Thành và dành cho người dùng Eros . Nếu bạn dùng CP , vui lòng chọn mở từng chương.

- Mị Sắc Viên không thu % phí donate, các editor trong nhà khóa bao nhiêu điểm thì được hưởng bấy nhiêu, nên bạn mua trọn bộ hay mua từng chương đều có giá như nhau. Không giảm giá.

Câu Hỏi: Tại sao có vài truyện tôi không thể mở bằng CP ?

Khi truyện đang được đăng theo lịch, editor sẽ không khóa song song CP , phòng trường hợp kẻ địch trộm một phần rồi edit chen ngang; và chỉ set thêm CP sau 1 – 2 tháng kể từ ngày hoàn truyện, bạn vui lòng chờ cho đến lúc đó.

Bạn cũng có thể gửi thư cho editor xin khóa CP sớm nếu nhiệt tình bình luận trong truyện.