Bảng Xếp Hạng - Mị Sắc Viên

Top Chi Tiêu Cupid
Thứ Hạng Số Cupid Đã Chi Tiêu
H123 5,620
quỳnh giang 5,260
Nguyễn Trần Hoàng Yến 5,074
4 Hạ Nghi Cún 4,946
5 Phương Anh Đào 4,387
6 Lê Thị Diệu Ái 4,276
7 Khanh Ngọc 4,252
8 Lê Minh Hương Trà 3,739
9 Mộc Ly 3,610
10 Phan Võ Trúc Quỳnh 3,339
11 Anna le 3,242
12 Kate Nguyen 3,254
13 Thu Trang Đặng 3,040
14 A13 Võ Thị Thảo Oanh 3,027
15 Tracy 2,939
16 Minh 2,916
17 Huang Ying 2,901
18 Minh Phương Lò 2,893
19 Kelly Le 2,844
20 Nguyen Minh Huong 2,743
Top Editor
Thứ Hạng Số Chữ
3,030 K
2,677 K
2,054 K
4 1,658 K
5 1,182 K
6 875 K
7 829 K
8 803 K
9 726 K
10 691 K
Top 20 cupid points
Thứ Hạng Cupid Hiện Có
Y Y 374,331
Viênn 309,854
Haruka 227,047
4 ymaig 148,524
5 Rika 125,820
6 Myloca 120,507
7 Dục Quả 118,455
8 Mị Sắc 115,275
9 Euphoria 109,123
10 Lạc Lạc 100,416
11 Chym xì ke 98,994
12 FuYu_u 96,002
13 PTYenhi 49,393
14 Đại Bảo 47,961
15 Thiên Y 43,732
16 🌸 Natsu_Me 🌸 41,248
17 Bạc sỉuuu 38,258
18 Leo 32,796
19 Tara 25,616
20 Mắm 22,215